1 CO contact AC/DC/UC coil

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

  • Tiết kiệm không gian, chỉ rộng 6,4 mm
  •  AgNi contact
  • PUSH IN và kết nối screw