SIMATIC S7-400

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

  • Phần mềm dùng để lập trình là Step7 Manager
  • Kiểu kết nối và ngôn ngữ lập trình giống S7-300
  • Mạnh mẽ – chịu lỗi – failsafe