Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán – Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ 247