1 CO contact, cl. 1, div. 2 With hard gold-plated contacts AC / DC / UC coil

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

• Tiết kiệm không gian, chỉ rộng 6,4 mm
• Tiếp xúc AgNi mạ vàng cứng
• Đầu vào đa điện áp: 24…230 V UC trong một mô-đun
• Kết nối vít