Solid-state relay, 24 – 230 V AC / 1 A Output versions, multi-voltage input

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

• Tiết kiệm không gian, chiều rộng mô-đun chỉ 6,4 mm
• 1 A Dòng điện đầu ra AC
• PUSH IN và kết nối vít
• Đầu vào đa điện áp: 24…230 V UC trong một mô-đun