Button bấm dính PBSN

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

Button bấm dính PBSN

PBSN-310: 3P 10A 1,5KW

PBSN-315: 3P, 15A, 2,2KW

PBSN-330: 3P, 30A, 3,7KW

PBSY-315: 3P, 15A, 2,2KW

PBSY-330: 3P, 30A, 3,7KW

COW: Mũ chụp kín  nước