Đế AL4L PTF 14A-E

92.000

Mô tả sản phẩm

Các sản phẩm tùy chọn sử dụng phổ biến cho rơle: ổ cắm vuông, ổ cắm tròn

[Đặc trưng]
· Ổ cắm Vuông và ổ cắm tròn có sẵn ở loại kết nối phía trước và kết nối phía sau.
· Loại bảo vệ ngón tay cũng có sẵn.
· Có sẵn các giá giữ, thanh chéo cho model PYF.
· Đã thêm sê-ri không vít.