Timer đôi CTDV-NV

1.080.000

Mô tả sản phẩm

Timer đôi 4 chế độ gồm:
A: 1S, 10S, 1M, 10M
B: 3S, 30S, 3M, 30M
C: 6S, 60S, 6M, 60M
D: 1M, 10M, 1H, 10H
E: 3M, 30M, 3H, 30H

LIÊN HỆ ĐỂ MUA SẢN PHẨM