Timer đôi( mặt tủ ) CTDV-YV

1.100.000

Mô tả sản phẩm

Điện áp: 24~240 VAC/DC

CTDV-YVA: 1S, 10S, 1M, 10M

CTDV-YVB: 3S, 30S, 3M, 30M

CTDV-YVC: 6S, 60S, 6M, 60M

CTDV-YVD: 1M, 10M, 1H, 10H

CTDV-YVE: 3M, 30M, 3H, 30H

LIÊN HỆ ĐỂ MUA SẢN PHẨM