1 NO contact (actuator)

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

• Tiết kiệm không gian, chỉ rộng 6,4 mm
• Liên hệ AgNi
• PUSH IN và kết nối vít
• Phiên bản bộ truyền động 24 V DC:
Kết nối có thể bắc cầu, không có điện thế ở đầu ra (DC)