2 CO contact with hard gold-plated contacts multi-voltage input

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

• Tiết kiệm không gian, chiều rộng mô-đun chỉ 12,8 mm
• Liên hệ AgNi
• PUSH IN và kết nối vít
• Đầu vào đa điện áp: 24…230 V UC trong một mô-đun