Bảng mã lỗi Biến tần Rexroth VFC, EFC và Cách khắc phục

Các mã lỗi biến tần Rexroth VFC và EFC thường xuyên bị phổ biến và cách khắc phục từng lỗi chi tiết trong bài viết dưới đây

Nội dung bài viết

1. Hiển thị ký tự LED biến tần Rexroth VFC và EFC

Lỗi Hiển thị ký tự LED và cách sửa lỗi

Công ty Công Nghệ 247 Tech chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa, thiết bị đóng cắt, phụ kiện tụ bản điện, Thi công tủ điện, thang bán cáp,…
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay

Hotline: 0988 521 150 (Chuyên giải đáp mọi vấn về Biến tần Rexroth)
Địa chỉ: Số 5 đường DC2, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM

2. Mã trạng thái Rexroth VFC, EFC

Mã trạng thái Rexroth VFC, EFC

3. Mã cảnh báo biến tần Rexroth

Mã cảnh báo biến tần Rexroth

4. Mã lỗi Rexroth VFC và EFC

Các lỗi Biến tần Rexroth VFC và EFC phổ biến và giải pháp

4.1 Lỗi 1 (OC-1), Lỗi 2 (OC-2), Lỗi 3 (OC-3): Quá dòng

Lỗi 1 (OC-1), Lỗi 2 (OC-2), Lỗi 3 (OC-3) Quá dòng Lỗi Quá dòng

4.2 Lỗi 4 (OE-1), Lỗi 5 (OE-2), Lỗi 6 (OE-3): Quá điện áp

Lỗi 4 (OE-1), Lỗi 5 (OE-2), Lỗi 6 (OE-3) Quá điện áp

4.3 Lỗi 8 (UE-1): Quá điện áp trong khi chạy

Lỗi 8 (UE-1) Quá điện áp trong khi chạy

4.4 Lỗi 9 (SC): Qúa dòng hoặc ngắn mạch

Lỗi 9 (SC): Qúa dòng hoặc ngắn mạch

4.5 Lỗi 10 (IPH.L): Mất pha đầu vào

Lỗi 10 (IPH.L) Mất pha đầu vào

4.6 Lỗi 11 (OPH.L): Mất pha ngõ ra

Lỗi 11 (OPH.L) Mất pha ngõ ra

4.7 Lỗi 12 (ESS-): Lỗi khởi động

Lỗi 12 (ESS-) Lỗi khởi động

4.8 Lỗi 20 (OL-1): Quá tải bộ chuyển đổi

Lỗi 20 (OL-1) Quá tải bộ chuyển đổiLỗi 20 Quá tải bộ chuyển đổi

4.9 Lỗi 21 (OH): Chuyển đổi nhiệt độ

Lỗi 21 (OH) Chuyển đổi nhiệt độ

4.10 Lỗi 23 (FF): Lỗi quạt

Lỗi 23 (FF) Lỗi quạt

4.11 Lỗi 24 (Pdr): Bơm khô

Lỗi 24 (Pdr) Bơm khô

4.12 Lỗi 25 (CoL-): Mất giá trị lệnh

Lỗi 25 (CoL-) Mất giá trị lệnh

4.13 Lỗi 30 (OL-2): Quá tải động cơ

Lỗi 30 (OL-2) Quá tải động cơ

4.14 Lỗi 31 (Ot): Động cơ quá nhiệt độ

Lỗi 31 (Ot) Động cơ quá nhiệt độ

4.15 Lỗi 32 (t-Er): Lỗi điều chỉnh thông số động cơ

Lỗi 32 (t-Er) Lỗi điều chỉnh thông số động cơ

4.16 Lỗi 33 (AdE-): Lỗi phát hiện góc động cơ

Lỗi 33 (AdE-) Lỗi phát hiện góc động cơ

4.17 Lỗi 35 (SPE-): Lỗi vòng lặp kiểm soát tốc độ

Lỗi 35 (SPE-) Lỗi vòng lặp kiểm soát tốc độ

4.18 Lỗi 38 (AibE): Phát hiện dây bị đứt đầu vào tương tự

Lỗi 38 (AibE) Phát hiện dây bị đứt đầu vào tương tự

4.19 Lỗi 39 (EPS-): Lỗi nguồn điện DC_IN

Lỗi 39 (EPS-) Lỗi nguồn điện DC_IN

4.20 Lỗi 40 (dir1): Lỗi khóa chạy tiến

Lỗi 40 (dir1) Lỗi khóa chạy tiến

Công ty Công Nghệ 247 Tech chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa, thiết bị đóng cắt, phụ kiện tụ bản điện, Thi công tủ điện, thang bán cáp,…
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay

Hotline: 0988 521 150 (Chuyên giải đáp mọi vấn về Biến tần Rexroth)
Địa chỉ: Số 5 đường DC2, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM

4.21 Lỗi 41 (dir2): Lỗi khóa chạy ngược

Lỗi 41 (dir2) Lỗi khóa chạy ngược

4.22 Lỗi 42 (E-St): Tín hiệu lỗi đầu cuối

Lỗi 42 (E-St) Tín hiệu lỗi đầu cuối

4.23 Lỗi 43 (FFE-): Phiên bản phần mềm không khớp

Lỗi 43 (FFE-) Phiên bản phần mềm không khớp

4.24 Lỗi 44 (rS-): Lỗi giao tiếp Modbus

Lỗi 44 (rS-) Lỗi giao tiếp Modbus

4.25 Lỗi 45 (E.Par): Cài đặt tham số không hợp lệ

Lỗi 45 (E.Par) Cài đặt tham số không hợp lệ

4.26 Lỗi 46 (U.Par): Lỗi khôi phục tham số không xác định

Lỗi 46 (U.Par) Lỗi khôi phục tham số không xác định

4.27 Lỗi 48 (idA-): Lỗi giao tiếp nội bộ

Lỗi 48 (idA-) Lỗi giao tiếp nội bộ

4.28 Lỗi 49 (idP-): Lỗi tham số nội bộ

Lỗi 49 (idP-) Lỗi tham số nội bộ

4,29 Lỗi 50 (idE-): Lỗi nội bộ chuyển đổi

Lỗi 50 (idE-) Lỗi nội bộ chuyển đổi

4.30 Lỗi 51 (OCd-): Lỗi nội bộ thẻ mở rộng

Lỗi 51 (OCd-) Lỗi nội bộ thẻ mở rộng

4.31 Lỗi 52 (OCc): Lỗi cấu hình thẻ mở rộng PDOs

Lỗi 52 (OCc) Lỗi cấu hình thẻ mở rộng PDOs

4.32 Lỗi 53 (Fdi-): Không có dữ liệu quy trình hợp lệ

Lỗi 53 (Fdi-) Không có dữ liệu quy trình hợp lệ

4.33 Lỗi 54 (PcE-): Lỗi giao tiếp điều khiển từ xa

Lỗi 54 (PcE-) Lỗi giao tiếp điều khiển từ xa

4.34 Lỗi 55 (PbrE): Sao lưu tham số / Khôi phục lỗi

Lỗi 55 (PbrE) Sao lưu tham số - Khôi phục lỗi

4.35 Lỗi 56 (PrEF): Lỗi khôi phục tham số sau khi cập nhật chương trình cơ sở

Lỗi 56 (PrEF) Lỗi khôi phục tham số sau khi cập nhật chương trình cơ sở

4.36 Lỗi 60 (ASF-): Lỗi phần sụn ứng dụng

Lỗi 60 (ASF-) Lỗi phần sụn ứng dụng

4.37 Lỗi 61 … 65 (APE1…APE5): Lỗi ứng dụng

Lỗi 61 ... 65 (APE1...APE5) Lỗi ứng dụng

 

5. Xử lý lỗi biến tần Rexroth VFC và EFC

Các mã lỗi biến tần Rexroth VFC và EFC phổ biến như Khởi động lại sau khi mất điện, Đặt lại lỗi tự động, Đặt lại lỗi bằng đầu vào kỹ thuật số và cách sửa lỗi chi tiết

5.1 Khởi động lại sau khi mất điện

Lỗi biến tần rexroth Khởi động lại sau khi mất điện

[E0.45] quyết định hành vi khởi động lại sau khi mất điện:
Nếu tùy chọn 1 được chọn thì bộ chuyển đổi sẽ tự động chạy khi nguồn AC tiếp tục, nếu nguồn lệnh chạy được đặt thành ‘panel’.
Nếu tùy chọn 2 được chọn thì bộ chuyển đổi sẽ tự động chạy khi nguồn AC tiếp tục, nếu nguồn lệnh chạy được đặt thành ‘đầu vào kỹ thuật số đa chức năng’.
Quy trình khởi động lại khi mất điện sẽ được thực hiện sau [E0.46] ‘Trì hoãn khởi động lại khi mất điện’.
● Nếu trước đó bộ biến tần đang chạy ở chế độ 3 dây mất điện, việc khởi động lại bộ biến tần được quyết định bởi trạng thái của thiết bị đầu cuối 3 dây này sau khi bật nguồn.
● Nếu mất điện là do nhiễu nguồn điện, mã lỗi ‘UE-1’ sẽ hiển thị trên bảng điều khiển trong tình trạng điện áp thấp và bộ biến tần sẽ không khởi động lại tự động sau khi bật nguồn, cài đặt đồng đều [E0.45] là ‘Hoạt động’.
● Nếu lệnh chạy là từ giao tiếp, bộ biến tần CHỈ khởi động lại sau khi gửi lệnh dừng trước và sau đó gửi lệnh chạy bằng giao tiếp.
● Khi E0.45 chọn “1” hoặc “2”, nếu nguồn điện tần số bộ chuyển đổi và lỗi “UE-1” được phục hồi trong thời gian [E9.01], bộ biến tần sẽ khởi động lại; nếu lỗi “UE-1” luôn tồn tại trong thời gian [E9.01], bộ biến tần sẽ không hoạt động khởi động lại.

5.2 Đặt lại lỗi tự động

Chức năng đặt lại lỗi tự động được sử dụng để đảm bảo hoạt động liên tục mà không cần sự can thiệp của con người trong trường hợp xảy ra lỗi không thường xuyên, chẳng hạn như quá dòng hoặc quá điện áp khi khởi động hoặc ở chế độ chạy. Chức năng này có thể được kích hoạt bằng cách cài đặt [E9.00] ≠ 0.

Khi xảy ra lỗi, Bộ biến tần sẽ dừng đầu ra và các hoạt động liên quan mã lỗi được hiển thị cùng một lúc. Hệ thống vẫn ở chế độ không tải trong thời gian trễ [E9.01]. Sau đó, lỗi sẽ tự động được khắc phục và lệnh chạy sẽ được tạo để khởi động lại bộ biến tần. Trình tự này sẽ được thực hiện [E9,00] lần. Nếu lỗi vẫn còn, bộ biến tần vẫn ở chế độ không tải và không thực hiện các nỗ lực khởi động lại tự động nữa. Trong trường hợp này, cần phải thiết lập lại lỗi thủ công để tiếp tục hoạt động.

Tự động đặt lại lỗi có hiệu lực đối với các lỗi sau: OC-1, OC-2, OC-3, OE-1,
OE-2, OE-3, OE-4, OL-1, OL-2, UE-1*, E-St, OH và UH.

biến tần rexroth Đặt lại lỗi tự động

Tham số E9.02 có thể được sử dụng để đặt lại các lần thử lỗi nội bộ còn lại về giá trị từ [E9.00] trong trường hợp không có sự kiện lỗi nào trong thời gian khởi động lại này. Số lần thử đặt lại được đặt lại về [E9.00] khi E9.02 được đặt thành giá trị khác 0 và không có sự kiện đặt lại lỗi nào trong khoảng thời gian được đưa ra từ giá trị của tham số E9.02.
1. Nếu [E9.00] ≠ 0 và [E0.45] = 0, mỗi lần đặt lại lỗi ‘UE-1’, số lần thiết lập lại tự động còn lại sẽ giảm đi.
2. Nếu [E9.00] ≠ 0 và [E0.45] ≠ 0 thì thời gian reset lỗi “UE-1” là không giới hạn.
3. Nếu [E9.00] = 0 và [E0.45] ≠ 0 thì thời gian reset lỗi “UE-1” là không giới hạn.

5.3 Đặt lại lỗi bằng đầu vào kỹ thuật số

Đặt lại lỗi biến tần rexroth bằng đầu vào kỹ thuật số

Đầu vào đặt lại lỗi có thể được xác định bằng một đầu vào kỹ thuật số. Chức năng này hoạt động theo cách tương tự như chức năng đặt lại lỗi của bảng điều khiển, cho phép đặt lại lỗi từ xa. ‘Đặt lại lỗi’ rất nhạy cảm với cạnh.

Đặt tham số tương ứng của bất kỳ đầu vào kỹ thuật số nào là ’34: Đặt lại lỗi’. Để biết sơ đồ nối dây, vui lòng tham khảo sơ đồ “Đấu dây NPN / PNP đầu vào kỹ thuật số” dưới đây

Đấu dây NPN PNP đầu vào kỹ thuật số

 

Công ty Công Nghệ 247 Tech chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa, thiết bị đóng cắt, phụ kiện tụ bản điện, Thi công tủ điện, thang bán cáp,…
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay
Địa chỉ: Số 5 đường DC2, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0988 521 150