HCS03.1E-W0100-A-05-NPBV

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

  • 5 kW … 11 kW power range
  • 12 A … 70 A maximum current
  • 200 V … 500 V direct power supply
  • 5x overload capacity
  • Compact design for single-axis applications