R928028409, WE-2SP-G12X1

4.500.000

Mô tả sản phẩm

Công Ty CP Kỹ Thuật Công NGhệ 247 Phân phối thiết bị tự động hóa Bosch Rexroth tại Việt Nam