MCZ O TRAK Weidmuller

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

• Hợp phần kỹ thuật đường sắt
• Đáp ứng yêu cầu của EN 50155
• Biến động điện áp -30% / +25%
• Nhiệt độ hoạt động: -25 °C…+70 °C (85 °C /10 phút) acc. tới EN 50155
• Cho phép ngưng tụ