MS-P16PB (Khởi động từ hộp)

696.600

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng: MS-P 16 PB

Nguồn: 3pha 220V

  • Công suất: 3.7kW
  • HP: 5
  • Rơ le nhiệt tương ứng: 15(12~18)A

Nguồn: 3pha 380V

  • Công suất: 7.5kW
  • HP: 10
  • Rơ le nhiệt tương ứng: 15(12~18)A