MS-P11PB 380V (Khởi động từ hộp)

585.900

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng: MS-P 11 PB

Nguồn: 3pha 380V

Công suất: 0.4, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 3.7, 5.5

HP: 1/2, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5.5, 7.5

Rơ le nhiệt tương ứng: 1.2(0.9~1.5)A, 1.7(1.3~2.1)A, 2.1(1.6~2.6)A, 3.3(2.5~4.1)A, 4.4(3.4~5.4)A, 6.5(5~8)A, 9(7~11)A, 11(9~13)A