MS-P35TPB (Khởi động từ hộp)

1.351.800

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng: MS-P 35 TPB

Nguồn: 3pha 220V

  • Công suất: 7.5kW
  • HP: 10
  • Rơ le nhiệt tương ứng: 28(22~34)A

Nguồn: 3pha 380V

  • Công suất: 15kW
  • HP: 20
  • Rơ le nhiệt tương ứng: 28(22~34)A