RCM KIT with screw connection 2 CO contacts, AC/ DC coil

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

• Bộ lắp ghép bao gồm rơ-le, ổ cắm và kẹp giữ
• Đã kiểm tra chức năng 100 %
• Kiểm tra 100 % độ bền điện môi giữa đầu vào – đầu ra
• Nút kiểm tra tùy chọn có chỉ báo trạng thái cơ học
• Đèn LED trạng thái sáng (cuộn AC: đỏ / cuộn DC: xanh)
• Nhận dạng cuộn dây (AC đỏ / DC xanh)