MCZ R TRAK Au 1 CO contact DC coil

Liên hệ để báo giá

Mô tả sản phẩm

• 1 CO có tiếp điểm mạ vàng cứng
• Linh kiện ứng dụng trong ngành đường sắt
• Yêu cầu về độ rung theo EN 61373, yêu cầu loại 1 loại B
• Biến động điện áp -30 %/+25 % và ±40 % trong 0,1 giây
• Gián đoạn điện áp ở đầu vào lên tới 10 ms
• Cho phép ngưng tụ